1. OM AlleTilbords.no
AlleTilbords.no er en et elektronisk verktøy som er utviklet for det formål å veilede personer som trenger opplysning rundt sundt kosthold. Det finnes tilleggs valg for matvareallergi og/eller matintoleranse. Alle oppskriftene er testet ut til 4 porsjoner. AlleTilbords inneholder oppskrifter, artikler og du kan selv lage dags-/ukesmenyer med næringsinnhold. AlleTilbords eies av selskapet MinMat Norge AS, Sandefjord Helsepark, 3208 Sandefjord, organisasjonsnummer: 914 092 124

2. FORHOLDET TIL HELSELOVGIVNINGEN
Tjenesten utgjør ikke helsehjelp etter helsepersonelloven. Tjenesten tilbyr heller ikke medisinske råd, verken om fysisk eller mental helse. Formålet med tjenesten er kun å gi kostholdssveiledning. Tjenesten kan kun brukes som et supplement til helsehjelp i samråd med autorisert helsepersonell. Ved mistanke om at du har et problem som krever medisinsk rådgivning anbefaler vi deg å ta umiddelbart kontakt med autorisert helsepersonell.  

3. ABONNEMENTS – OG BETALINGSVILKÅR
Ved tegning av abonnement får du den første uken gratis. Prøveperioden kan utvides i forbindelse med kampanjer eller spesielle tilbud som spesifisert på våre nettsider. 

Ved utløpet av prøveperioden går abonnementet over til et ordinært betalingsabonnement. Vi vil varsle deg ved utløpet av prøveperioden med mulighet til å avslutte abonnementet før det går over til et betalingsabonnement.

AlleTilbords forbeholder seg retten til når som helst å endre Vilkårene. Eventuelle endringer i Vilkårene vil bli kunngjort i nettjenesten under menyvalget «Vilkår» – nederst på siden. 

Brukere som har samtykket til mottak av elektronisk informasjon, se punkt 5, vil også motta melding om slik vilkårsendring per e-post. Endringene vil bli gjort gjeldende fra det tidspunkt som følger av kunngjøringen. Din aksept og fortsatte bruk av AlleTilbords utgjør et samtykke til disse endringene.  

Alle priser for privatpersoner er inklusive mva. For andre er prisene eksklusiv MVA. 

Du mottar en bekreftelse på inngått avtale til din oppgitte e-postadresse etter bestilling, og du mottar da også en kopi av disse vilkårene. Ved bestilling av tjenesten har du akseptert disse vilkårene.

AlleTilbords er en digital tjeneste som du får tilgang til umiddelbart etter bestilling. Det gjelder derfor ingen angrerett for bestillingen. 

4. OPPSIGELSESPERIODE
Ved oppsigelse løper abonnementet til utløpet av påfølgende betalte periode. Dersom abonnementet er opprettet for eksempel den 1. Januar, og sies opp 15. februar, vil abonnementet utløpe 1. Mars. 
Tilbaketrekning av samtykke til lagring av personopplysninger, jf. punkt 7, regnes som oppsigelse. Betalingsplikt for tjenesten vil løpe ut oppsigelsesperioden. 
Avbestilling av tjenesten gjøres på nettsiden: Trykk her. Dersom du har spørsmål om avbestilling kan du kontakte vår kundeservice på post@alletilbords.no

5. NYHETSVARSEL/ ELEKTRONISK INFORMASJON
AlleTilbords tilbyr sine brukere nyhetsvarsel om relevante temaer knyttet til nettjenesten. Informasjonen sendes til den e-post adresse du oppgav ved registreringen. Du avgjør selv om du ønsker å motta slik informasjon ved å avbestille nyhetsbrev i mottatt mail. Disse innstillingene kan endres når som helst.  

6 LEVERING OG TILGANG TIL ALLETILBORDS
MinMat Norge AS og våre dataleverandører gjør vårt ytterste for at Alletilbords til enhver tid skal være tilgjengelige for brukerne. Vi er imidlertid ikke ansvarlig dersom AlleTilbords for en kortere eller lengre periode vil være utilgjengelig for brukeren, uavhengig av årsaken til dette. Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å stenge tilgangen til AlleTilbords, helt eller delvis, hvor slik stengning er nødvendig av sikkerhetshensyn eller liknende.  

7. PERSONOPPLYSNINGER
Når du registrerer deg som bruker og tar i bruk AlleTilbords, blir du bedt om å avgi enkelte opplysninger om deg selv knyttet til deg som bruker. Opplysningene som lagres er navn, e-post, telefonnummer, fødselsdato, kjønn, aktivitetsnivå, samt opplysninger om allergier/ingredienser du som bruker ønsker informasjon og tilrettelegging for. 

Opplysningene om deg lagres utelukkende for det formål å skulle administrere AlleTilbords og tilknyttede tjenester. Dine personopplysninger vil ikke bli utlevert til noen tredjepart utover våre databehandlere (dataleverandører). Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg, herunder retting av uriktige opplysninger, samt sletting. Samtykket til å lagre personopplysninger om deg kan trekkes tilbake ved å sende mail: post@alletilbords.no

Etter at samtykke til registrering av personopplysninger er trukket tilbake, vil AlleTilbords slette personopplysningene om den innen 30 dager. 

Vi vil også slette alle personopplysninger om deg innen 30 dager etter oppsigelsesperiodens utløp, dersom du sier opp tjenesten i tråd med punkt 4. 

Merk at dersom du ønsker at opplysninger om deg skal slettes, vil du ikke lenger ha mulighet til å bruke AlleTilbords – da vi er avhengig av disse opplysningene for å kunne administrere løsningen og gi deg riktige anbefalinger om kosthold. 

Du kan lese mer om dine personvernrettigheter og hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til innsyn etc, kan du ta kontakt med AlleTilbords på post@alletilbords.no.  

8. ANSVAR
MinMat Norge AS gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen som gis i AlleTilbords til enhver tid er korrekt og oppdatert, men vi garanterer ikke for at feil og mangler kan forekomme. Dersom du, eller personen(e) du skal servere mat til, har alvorlige eller livstruende allergier, må varedeklarasjonen og ingredienslistene alltid undersøkes nøye opp mot de allergier som den som skal innta maten er i besittelse av før du lager og serverer retten. Vi gjør deg oppmerksom på at MinMat Norge og AlleTilbords ikke er ansvarlige for tap eller skade som måtte oppstå som følge bruken av AlleTilbords.no, hverken direkte eller indirekte. Dette gjelder også de tilfeller der årsaken til tap eller skade skyldes uriktig eller mangelfull informasjon eller innhold i AlleTilbords. AlleTilbords er en veileder til riktig kosthold, ikke en garantist for produktenes innhold eller hvordan den enkelte reagerer på tilrådet mat.

MinMat står fritt til å overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til tredjepart som ledd i en overdragelse av hele eller deler av MinMat sin virksomhet, herunder overdragelse av nettjenesten AlleTilbords
 
9. LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

AlleTilbords kan inneholde lenker til andre nettsteder for å gi deg som bruker utfyllende informasjon om mat og allergier. Vi gjør oppmerksom på at vi på ingen måte går god for eller er ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.  

10. IMMATERIELLE RETTIGHETER
Innholdet i AlleTilbords.no er opphavsrettslig beskyttet. Navnet «AlleTilbords», tilhørende logo(er), artikler, veiledning, bilder, film og oppskrifter på nettsiden eies av MinMat Norge AS, med mindre det er oppgitt informasjon om annet. Diverse bilder er kjøpt fra Fotolia (www.fotolia.com). All bruk og gjengivelse av dette krever forutgående skriftlig samtykke fra MinMat Norge AS. 

11. LOVVALG OG VERNETING
Disse Vilkårene er underlagt norsk lov og verneting. Eventuelle tvister som skulle oppstå i tilknytning til Vilkårene eller bruken av AlleTilbords skal søkes løst mellom partene i minnelighet. Dersom slik minnelig løsning ikke oppnås, kan saken bringes inn for de ordinære domstoler. Partene vedtar Sandefjord tingrett som verneting.