Skrevet av Klinisk ernæringsfysiolog Kristin Melen.

En toåring gjør kvantesprang i kognitiv utvikling. Da er det vanlig med noe tilbakegang på andre områder, som for eksempel på spising. 

Matskepsisen avtar gjerne ved seks-sjuårsalderen og forsvinner helt når barnet er rundt ni. I puberteten er ungdommer gjerne mer sultne og har ofte lettere for å smake på nye matvarer. 

Det er en myte at barn spiser bare de er sultne nok. Årsaker til at barn under tre år er småspiste, kan være mange. Det kan for eksempel skyldes dårlig munnmotorikk, som gjør at barnet ikke mestrer å spise visse typer mat. Det kan også skyldes allergier, refluks eller andre plager. 

Det er også en kjensgjerning at kresne foreldre oftere får kresne barn.