Noen mennesker har matvareallergi og kan bli alvorlig syke ved inntak av det de er allergiske mot, mens andre kan ha en matvareintoleranse og får ubehag ved inntak av visse matvarer.

For å kunne unngå disse matvarene trenger vi informasjon fra produsenten som forteller hva produktene inneholder, hvor maten kommer fra og hvem som har produsert den. Slik kan vi ta hensyn til miljø, dyr og helse når vi velger matvarer og produkter. 


Vi har bestemmelser for merking av matvarer både i norske og internasjonale regelverk. Disse bestemmelsene gjelder for matvarer både med og uten innpakning. 
På innpakkede produkter skal det være informasjon om:

 • Varebetegnelse
 • Ingrediensliste (det det er mest av, skal stå først)
 • Tilsetningsstoffer
 • Nettoinnhold
 • Holdbarhet
 • Vilkår for oppbevaring og anvendelse
 • Navn, firmanavn og opprinnelse
 • Hvordan varen skal brukes


På produkter uten innpakning skal det være:

 • Informasjon om tilsetningsstoffer og bestråling
 • Informasjon om opprinnelsesland (gjelder frukt og grønt)
 • Frivillig merking i samsvar med regelverket

 

Det er et krav om riktig merking som ikke villeder eller forvirrer. 
Samtidig skal informasjonen være lett tilgjengelig 

og synlig. Med få unntak er det krav om at samtlige ingredienser skal listes opp.